• Bazy Danych i administrowanie bazami
  • Informatyka
  • Programowanie Strukturalne i obiektowe - Klasa IV Ti
  • Systemy operacyjne i sieci komputerowe - klasa IV Ti
  • Zajęcia Specjalizacyjne - Klasa IV Ti

Powrót do strony głównejPowrót do strony głównej